Iedereen wil een fijne en gezonde fysieke leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Niet alleen voor ons maar ook voor onze kleinkinderen. Maar wat moet je nu concreet doen om dit te bereiken?

Wijken van de Toekomst biedt u een concreet, beeldend en op maat gesneden inspiratieboek met daarin concrete stappen en maatregelen om de balans tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit in uw wijk te verbeteren. Benieuwd naar hoe wij dat doen? Lees verder.

Duurzaam

De Wijken van de Toekomst hebben aandacht voor klimaatverandering, energietransitie, circulariteit en sociale duurzaamheid.
Lees meer

Samen

Het creëren van de Wijken van de Toekomst doet u niet alleen, maar samen met de samenleving; met burgers, bedrijven en kennisinstellingen.
Lees meer

Integraal

  Wijken van de Toekomst heeft aandacht voor de thema’s water, groen, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid.
Lees meer
Image

Wilt u ook samenwerken aan een toekomstbestendige inrichting van uw wijken? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder met:

  • Een overzichtelijk en integraal overzicht van de toekomstbestendigheid van uw wijken;
  • Een integrale uitvoeringsstrategie die de koppeling legt met uw huidige uitvoeringsprogramma’s;
  • De wijze waarop Wijken van de Toekomst uw implementatietraject Omgevingswet kan versnellen.

Nieuws

Een terugblik op webinar ‘Integraal naar toekomstbestendige leefomgeving’

Een terugblik op webinar ‘Integraal naar toekomstbestendige leefomgeving’

Op 14 april organiseerde Wijken van de Toekomst voor ruim 120 toehoorders van overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven het webinar…

Lees meer
Kijken naar de toekomst met gemeente Loon op Zand

Kijken naar de toekomst met gemeente Loon op Zand

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om dit te realiseren heeft de gemeente de…

Lees meer
Webinar: Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving

Webinar: Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving

De energietransitie, het veranderende klimaat en uitputting van onze grondstoffen; wat betekent dit voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving? …

Lees meer