Het concept

Gemeenten willen het beste voor haar inwoners. Daarom worden wijken, dorpen en steden continue ontwikkeld. Maar hoe krijg je nu goed inzicht in wat er moet gebeuren? Overheden weten dat er een opgave ligt om verder te verduurzamen, maar wat houdt dat nu concreet in? Wijken van de toekomst heeft een maatlat ontwikkeld om inzicht te geven hoe wijken scoren op 6 thema’s: water, groen, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid.

Binnen Wijken van de Toekomst wordt informatie verzameld door de analyse van data, het uitvoeren van een wijkscan en een bewonersenquête met gerichte vragen. Zo biedt Wijken van de Toekomst inzicht in de toekomstbestendigheid van de wijken en de behoeften van haar inwoners. Ook wordt een eerste stap gezet in de bewustwording van haar inwoners. Dit resulteert in een praktisch en beeldend inspiratieboek, waarin concrete stappen en maatregelen staan om de balans tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit in een wijk te verbeteren. Dit inspiratieboek is meteen een goede basis voor het op te stellen omgevingsbeleid en de op te stellen programma’s onder de Omgevingswet. En met het resultaat kunnen gemeenten direct aan de slag!

Het wettelijk kader

Omgevingswet

Wijken van de Toekomst is Omgevingswet-proof

Klimaatakkoord

Wijken van de toekomst: een brug tussen de energie-, mobiliteits- en de warmtetransitie

Sustainable Development Goals

Wijken van de Toekomst katalysator voor 5 van de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties

De stappen

0-meting

Een integraal inzicht in de wijk door feitelijke wijkinformatie te combineren met wensen en behoeften van bewoners. Een overzichtelijk dashboard laat in één oogopslag zien hoe een wijk scoort op de verschillende (sub)thema’s

Inspiratieboek maatregelen

Een inspiratieboek maatregelen, waarin concrete maatregelen uitgewerkt zijn om de wijken te transformeren naar Wijken van de Toekomst

Uitvoeringstraject

Een gericht Programma van Uitvoering met een strategie om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de Wijken van de Toekomst

De thema's

Groen

De Wijk van de Toekomst is een groene wijk met aandacht voor plant en dier

Natuur

Biodiversiteit zorgt voor een gebalanceerd ecosysteem in de Wijken van de Toekomst

Milieukwaliteit en gezondheid

Gezondheid vraagt om bescherming en bevordering

Energie en mobiliteit

Het gedrag van mensen staat aan de basis van een duurzame wijk

Leefbaarheid

Leefbare wijken zijn gezonde wijken

Water

Een duurzaam en gebalanceerd watersysteem voorkomt te natte en te droge voeten