0-meting

Een integraal inzicht in de wijk door feitelijke wijkinformatie te combineren met wensen en behoeften van bewoners

Wijken van de toekomst heeft een maatlat ontwikkeld om inzicht te geven hoe wijken scoren op 6 thema’s: water, groen, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid. Door een vastgestelde en beproefde scoremethodiek krijgt elke wijk op elk (sub)thema een score van -5 tot +5. Hierdoor is het eenvoudig om verschillende wijken met elkaar te vergelijken en zie je meteen waar de grootste kansen liggen voor verbetering. Het resultaat is zichtbaar op een overzichtelijk dashboard, waarop in één oogopslag duidelijk is hoe een wijk scoort op de verschillende (sub)thema’s. Mocht meer informatie gewenst zijn dan geeft een achtergrondrapport per thema uitleg over hoe de score tot stand is gekomen.

Binnen Wijken van de Toekomst wordt informatie verzameld door de analyse van data, het uitvoeren van een wijkscan en een bewonersenquête met gerichte vragen. De analyse van beschikbare data is binnen Wijken van de Toekomst een belangrijke bron van informatie. Hiervoor wordt open data, specifieke gemeentelijke data en data die door onze partners in de afgelopen jaren is verzameld gebruikt. De wijkscan geeft extra inzicht in bijvoorbeeld de kwaliteit van groen- en speelvoorzieningen en dient ter verificatie van gebruikte open data. Zo wordt verkregen data altijd op locatie gecontroleerd op waarheid. De bewonersenquête geeft niet alleen inzicht in wensen en behoeften van bewoners, maar laat zien of verzamelde feiten ook door bewoners hetzelfde worden beleefd. Door de beleving van inwoners en ondernemers al te toetsen tijdens de 0-meting is de bewustwording vergroot en het zaadje gepland om samen te komen tot de Wijken van de Toekomst. Door inwoners en ondernemers vervolgens nadrukkelijk te betrekken bij de keuze van de maatregelen en het uitvoeringsprogramma zijn de kansen op een gezamenlijke uitvoering vergroot. Zo zorgt u er samen met inwoners en ondernemers voor dat uw wijk zich met trots een Wijk van de Toekomst kan noemen.