Energie en mobiliteit

Het gedrag van mensen staat aan de basis van een duurzame wijk

Nederland heeft als doel om een CO2 arme samenleving te hebben in 2050. Hierin vormt de gebouwde omgeving met ruim 30% energiegebruik een belangrijke factor. Ook het reisgedrag van de Nederlander heeft grote invloed op het leefmilieu. Om de CO2-doelstellingen te behalen en ook de mobiliteit in de toekomst te garanderen, moet Nederland het bestaande mobiliteitssysteem fundamenteel veranderen. Er moet gezocht worden naar een duurzame mobiliteit die veilig, comfortabel en minder belastend is voor het milieu. In de Wijken van de Toekomst is de CO2-uitstoot geminimaliseerd en is er voldoende toegang tot schone en duurzame mobiliteit. Om de score te bepalen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aspecten: gasverbruik, energie labels, opwekken van zonne-energie, beschikbaarheid elektrische laadpalen en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.