Groen

De Wijk van de Toekomst is een groene wijk met aandacht voor plant en dier

De aanwezigheid van voldoende hoogwaardig en gevarieerd groen is belangrijk voor de Wijken van de Toekomst. Hoogwaardig groen nodigt niet alleen uit tot bewegen en recreëren (stimuleren van gezondheid), maar zuivert ook de buitenlucht CO­2. Daarnaast voorkomt groen hittestress, omdat deze zorgt voor een verkoelend effect. Gevarieerd groen vergroot de biodiversiteit in wijken. Daarnaast draagt groen bij aan een klimaatadaptief watersysteem (water vasthouden). De score op het aspect groen wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit en de kwantiteit van de openbare groenvoorzieningen in de wijk.