Inspiratieboek maatregelen

De resultaten van de 0-meting worden gespiegeld aan de beleving van de bewoners en de ambities die de overheid heeft op de verschillende thema’s. Deze analyse levert belangrijke bouwstenen op voor het inspiratieboek maatregelen, waarin concrete maatregelen uitgewerkt zijn om de wijken te transformeren naar Wijken van de Toekomst. Elke maatregel is voorzien van een korte toelichting en een voorspelling van het effect van de maatregel op de scores. Het inspiratieboek laat ook zien hoe groot de inspanning is voor overheid, bewoner of ondernemer om de maatregel uit te kunnen voeren. Zo kunt u de effectiviteit van de maatregel direct vergelijken met de inspanning die u hiervoor moet leveren. Wat zijn bijvoorbeeld de quick-wins in de wijk? Dat maakt het makkelijker om gemotiveerd keuzes te maken over welke maatregelen u met uw inwoners en ondernemers wel uitvoert en welke maatregelen u samen niet uitvoert.