Klimaatakkoord

Wijken van de toekomst: een brug tussen de energie-, mobiliteits- en de warmtetransitie

De Nederlandse politiek heeft zich tot doel gesteld om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. In het Klimaatakkoord worden maatregelen benoemd in verschillende categorieën (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik en elektriciteit). De maatregelen richten zich onder andere op het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, het stimuleren van elektrisch vervoer en de grootschalige opwekking van duurzame energie.

Maar hoe komen deze maatregelen er op lokaal niveau uit te zien? En wat zijn de effecten op de fysieke leefomgeving? Wijken van de Toekomst helpt dit inzicht te vergoten en geeft inzicht in de huidige staat van een wijk en de mate waarin de wijk is voorbereid op de klimaatdoelstellingen. Het op maat gesneden inspiratieboek van Wijken van de Toekomst geeft inzicht in gerichte maatregelen en de effecten hiervan op de fysieke leefomgeving. Hiermee slaat Wijken van de Toekomst op wijkniveau een brug tussen de energie-, mobiliteit- en de warmtetransitie. Wijken van de Toekomst helpt u de energie-, mobiliteit- en de warmtetransitie in samenhang te bezien en te komen tot de beste integrale oplossingen, passend bij de ruimtelijke karakteristiek en de wensen van de bewoners en ondernemers.