Leefbaarheid

Leefbare wijken zijn gezonde wijken

Sociaal isolement is misschien wel de grootste bedreiging voor de ouderen in onze samenleving, terwijl de inrichting van de openbare ruimte hier wel degelijk een rol in kan spelen. De inrichting van onze fysieke leefomgeving is immers belangrijk voor onze mogelijkheden om te participeren in de samenleving en daarmee ons welzijn. Zo kan de inrichting van de openbare ruimte ons gevoel van veiligheid vergroten, samenzijn stimuleren (speelgelegenheden en samenkomstplekken) en de toegankelijkheid van onze dagelijkse voorzieningen vergroten (verminderen van drempels en vergoten vrije doorgang van trottoirs). Hiermee is de inrichting van onze wijken medebepalend voor ons welzijn. De score op het aspect leefbaarheid wordt onder andere bepaald aan de hand van het aantal verkeersongevallen, veiligheid, aanbod en kwaliteit van speelvoorzieningen, winkelvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en aanwezigheid van toegankelijke recreatieve verbindingen zoals wandel- en fietspaden.