Milieukwaliteit en gezondheid

Gezondheid vraagt om bescherming en bevordering

Onze fysieke leefomgeving en de bijbehorende milieukwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend, maar afhankelijk van vele factoren. Zo blijkt uit onderzoek dat ongewenste geluiden bijvoorbeeld kunnen leiden tot een gevoel van ergernis en onbehagen. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot gezondheidsklachten in de vorm van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Een slechte luchtkwaliteit met veel fijnstof of smog kan daarnaast leiden tot longaandoeningen en benauwdheid. We moeten de gezondheid van onze inwoners daarom beschermen. In de Wijken van de Toekomst is de milieukwaliteit goed en daarmee zijn de randvoorwaarden voor een goede gezondheid van inwoners aanwezig. In hoeverre de milieukwaliteit goed is, wordt beoordeeld aan de hand van onder andere de luchtkwaliteit, geluidsuitstraling, stralingseffecten en mate van hittestress. Lokaal maatwerk is hierbij natuurlijk mogelijk. Wij bepalen samen met u welke aspecten relevant zijn voor uw wijk.