Natuur

Biodiversiteit zorgt voor een gebalanceerd ecosysteem in de Wijken van de Toekomst

De aanwezigheid van natuur en het bevorderen van de biodiversiteit is belangrijk voor de Wijken van de Toekomst. Een hoge biodiversiteit draagt bij aan een gezond en gebalanceerd ecosysteem. Gevarieerd groen trekt veel verschillende insecten welke onze bloemen en gewassen bestuiven. Veel insecten trekken ook weer vogels en vleermuizen. De natuur staat echter op steeds meer plaatsen onder druk: door oprukkende bebouwing, verdere verstening en invasieve exoten die bestaande flora en fauna verdrijven. Bij de score op het aspect natuur wordt onder andere gekeken naar de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en de aanwezigheid van exoten.