Omgevingswet

Wijken van de Toekomst is Omgevingswet-proof

De Omgevingswet vormt de basis voor een meer samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het concept Wijken van de Toekomst borduurt hierop voort en helpt om de huidige staat van de fysieke leefomgeving aan de hand van 6 thema’s (water, groen, natuur, milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid) objectief en integraal in beeld te brengen en te komen tot een gericht maatregelenpakket om te bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit maatregelenpakket kan direct wordt vertaald in Programma’s zoals bedoeld in de Omgevingswet. Door gerichte monitoring stuurt u actief op de resultaten en kunt u zien welke vooruitgang u boekt. Blijven de resultaten achter, of behaalt u sneller resultaat dan verwacht, dan kunt u het Programma actualiseren. Concrete ambities kunnen bovendien direct worden vertaald in de Omgevingsvisie of in de regels van het gemeentelijke Omgevingsplan. Zo geeft u in uw Omgevingsvisie en Omgevingsplan ook direct een plek aan nieuwe thema’s zoals gezondheid.

Wijken van de Toekomst maken we samen

Het creëren van de Wijken van de Toekomst doet de overheid niet alleen, maar samen met de samenleving; met burgers, bedrijven en kennisinstellingen. Juist omdat vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot en ervoor zorgt dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen. Daarnaast stimuleert u door het proces bewoners en bedrijven in de wijken om zelf een steentje bij te dragen en initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de gezamenlijk geformuleerde ambities. Zo zorgt participatie binnen Wijken van de Toekomst niet alleen voor meer draagvlak, maar ook voor beter afgewogen en integrale besluiten én snellere resultaten. We werken samen aan Wijken van de Toekomst!