Sustainable Development Goals

Wijken van de Toekomst katalysator voor 5 van de 17 Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties

De Agenda 2030 voor Sustainable Development is in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. De agenda biedt een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet; nu en in de toekomst. Centraal staan de 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Wijken van de Toekomst draagt actief bij aan het behalen van 5 van de 17 doelen; creëren van een gezonde leefomgeving, betaalbare en schone energie, duurzame steden en dorpen, klimaatbestendige gebieden en duurzaam landgebruik.

Wijken van de Toekomst geeft inzicht in de huidige staat van een wijk en de mate waarin de wijk een bijdrage levert aan het behalen van de doelen. Het op maat gesneden inspiratieboek van Wijken van de Toekomst geeft inzicht in gerichte maatregelen die getroffen kunnen worden om de doelstellingen te halen. Hiermee behaalt u niet alleen de afzonderlijke doelstellingen, maar bekijkt u deze in samenhang en komt u tot een gebalanceerd maatregelenpakket dat goed is voor mens en planeet.