Uitvoeringstraject

Op basis van het maatregelenpakket kan een Programma van Uitvoering worden opgezet, met daarin een strategie om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de Wijken van de Toekomst. Dus welke maatregelen worden op korte termijn uitgevoerd, bijvoorbeeld in combinatie met een herinrichtingsproject van de openbare ruimte? En welke ambities en maatregelen zijn meer ingrijpend en zijn bijvoorbeeld geschikt om op te nemen in een Programma zoals bedoeld in de Omgevingswet. Hierdoor geeft u het uitvoeringsprogramma direct de juiste status en kunt u de resultaten ook periodiek gaan monitoren. Zo stijgen alle wijken op de maatlat en komen we samen stap voor stap tot de Wijken van de Toekomst.

Belangrijk hierbij is dat niemand het alleen hoeft te doen. Wijken van de Toekomst worden samen gecreëerd; door overheid, bewoners en ondernemers. De uitvoering van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt inspanning en commitment van overheid, inwoners en ondernemers. Door de beleving van inwoners en ondernemers al te toetsen tijdens de 0-meting is de bewustwording vergroot en het zaadje gepland om samen te komen tot de Wijken van de Toekomst. Door inwoners en ondernemers vervolgens nadrukkelijk te betrekken bij de keuze van de maatregelen en het uitvoeringsprogramma zijn de kansen op een gezamenlijke uitvoering vergroot. Door de bewustwording creëert u ook energie in de wijk, zodat de bewoners zelf aan de slag gaan met het uitvoeren van maatregelen. Zo zorgt u er samen met inwoners en ondernemers voor dat uw wijk zich met trots een Wijk van de Toekomst kan noemen.