Water

Een duurzaam en gebalanceerd watersysteem voorkomt te natte en te droge voeten

De beschikbaarheid van schoon en voldoende water is één van de basisbehoeften in onze samenleving. Klimaatverandering leidt tot steeds grotere weersextremen en de daarbij behorende extremen in de gemeentelijke waterhuishouding. Extreem natte perioden worden steeds vaker afgewisseld met langere periodes van droogte. De Wijken van de Toekomst zijn voorbereid op deze grote weersextremen en hebben een duurzaam en gebalanceerd watersysteem, waarbij water enerzijds zo lang mogelijk wordt vastgehouden in natte perioden (wadi’s, regentonnen, groene daken) en bewoners anderzijds altijd droge voeten houden (voldoende waterberging, goed gedimensioneerde riolering et cetera). Maar een duurzaam en gebalanceerd watersysteem vraagt ook om een schoon en efficiënt systeem, waarbij de kwaliteit van open water goed is en (hemel)water optimaal wordt ingezet voor huishoudelijk of bedrijfsmatig gebruik. Om de score op het aspect water te kunnen bepalen wordt binnen Wijken van de Toekomst gekeken naar het risico op wateroverlast, risico op droogte, overstromingsrisico’s, waterkwaliteit en het zorgvuldig gebruik van (hemel)water.