Nieuws

04/05/2021

Een terugblik op webinar ‘Integraal naar toekomstbestendige leefomgeving’

Op 14 april organiseerde Wijken van de Toekomst voor ruim 120 toehoorders van overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven het webinar ‘Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving’. Het werd een interessante ochtend! Eerst was het woord aan Katrin Schellekens van de gemeente Waalre en Kevin Jansen, die vanuit AGEL, nu onderdeel van ...
Lees meer
24/03/2021

Kijken naar de toekomst met gemeente Loon op Zand

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om dit te realiseren heeft de gemeente de regierol in de wijkgerichte aanpak. Daarvoor moeten alle gemeenten in Nederland uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In deze visie geeft de gemeente richting aan de aanpak van het ...
Lees meer
23/03/2021

Webinar: Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving

De energietransitie, het veranderende klimaat en uitputting van onze grondstoffen; wat betekent dit voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving?  U bent van harte uitgenodigd voor de webinar “Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving” , waar we u in anderhalf uur bijpraten over de toegevoegde waarde van een integrale benadering voor ...
Lees meer
11/12/2020

Samen op weg naar een toekomstbestendig Middelbeers

De gemeente Oirschot wil het beste voor haar inwoners. Daarom wordt de fysieke leefomgeving continu ontwikkeld. Bekend is dat er een opgave ligt om verder te verduurzamen, maar wat houdt dat nu concreet in? Wijken van de Toekomst heeft voor Middelbeers-West ‘de thermometer in de wijk gestoken’ en inzicht gegeven ...
Lees meer
13/11/2020

Een positieve beleving bepaalt het succes van de ‘Future city’

Wijken van de Toekomst is uit meerdere inzendingen één van de vijf partijen die een pitch mag geven op het Future City event op 18 november van 16-17uur. Voor gemeenten en andere overheden biedt dit event een interessante plek om nieuwe ontwikkelingen te zien waarmee overheden het beleid en de ...
Lees meer
13/10/2020

Gemeente Oirschot en Wijken van de Toekomst: werken aan een gezonde leefomgeving kan alleen SAMEN en INTEGRAAL

De samenwerking tussen Wijken van de Toekomst en de gemeente Oirschot zet zich voort. Met een nulmeting van Wijken van de Toekomst is inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een woonwijk in de gemeente Oirschot. Dus hoe scoort deze op de hoofdthema’s van de toekomst? Milieukwaliteit & gezondheid, energie & ...
Lees meer
06/07/2020

Gemeente Oirschot gaat SAMEN met WvdT voor een gezonde leefomgeving

Een van de speerpunten van gemeente Oirschot is ‘Een gezonde leefomgeving voor haar inwoners’. Dit betekent een leefomgeving met onder andere een zo toegankelijk mogelijke openbare ruimte, die ook uitnodigt tot gezond gedrag. En daarnaast een leefomgeving waarin de schadelijke effecten van fysieke ontwikkelingen op de gezondheid tot een minimum ...
Lees meer
17/03/2020

Arbor en AGEL ondertekenen samenwerking

Al enkele jaren werken Arbor Consultancy en AGEL adviseurs samen in uiteenlopende projecten. De afgelopen jaren hebben ze deze samenwerking verder kracht bij gezet, wat heeft geresulteerd in een nieuw concept en een nieuw product. Arjan Zoontjens en Marcel van den Brink hebben de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst. In ...
Lees meer
01/10/2019

Wijken van de toekomst

Bestrijding eikenprocessierups kost miljoenen: https://tinyurl.com/yazuaw6m Dit was een nieuwsitem van enkele dagen geleden. Het klimaat verandert en dat de biodiversiteit achteruit holt merken we in ons dagelijks leven. Biodiversiteit, groen, duurzame energie, luchtkwaliteit en klimaatadaptatie: het zijn allemaal essentiële thema’s voor een toekomstbestendige leefomgeving. Allerlei partijen starten projecten om in deze ...
Lees meer