Over ons

Over ons

Al enkele jaren werken Arbor Consultancy en AGEL adviseurs samen in uiteenlopende projecten. De afgelopen jaren is deze samenwerking verder kracht bij gezet, wat heeft geresulteerd in een nieuw concept en een nieuw product; Wijken van de Toekomst.

AGEL adviseurs onderscheidt zich al ruim 35 jaar door de creatieve en integrale benadering die wordt gekozen bij de aanpak van de diverse ruimtelijke opgaven. Binnen Wijken van de Toekomst brengen de adviseurs van AGEL adviseurs expertise in op het gebied van geo-informatie, ruimtelijke ordening, bouw, civiele techniek en milieu. Door onze integrale bril zijn onze adviseurs in staat om de juiste informatie te verzamelen en daarmee integraal inzicht te bieden in de 0-situatie van een wijk, gerichte en doeltreffende maatregelen voor te stellen en plannen te maken ten behoeve van de uitvoering en de bijbehorende monitoring.

Arbor Consultancy onderzoekt de mogelijkheden, creëert kansen en komt tot praktische oplossingen voor een groene inrichting van de buitenruimte. Hierbij verrijken groen, grijs, rood en blauw in harmonie onze openbare ruimte, ook op plaatsen waar u dacht dat dit niet mogelijk was. Arbor Consultancy brengt binnen Wijken van de Toekomst haar kennis en ervaring in met betrekking tot de kwaliteit van groenvoorzieningen en de meerwaarde hiervan op de openbare ruimte, een klimaatadaptieve inrichting van wijken en de beleving van inwoners. Door de jarenlange ervaring zijn onze adviseurs in staat om een kwalitatief goede 0-meting te doen en te komen tot gerichte en doeltreffende vergroeningsmaatregelen.

SAMEN onze omgeving creëren

Image

Dennis Maas

Adviseur ecologie

Sonja Hulshoff

Adviseur duurzaamheid en gezondheid

Stan Avontuur

Adviseur water en klimaatadaptatie

Kevin Jansen

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid

Stan Spapens

Projectleider en omgevingsexpert

Arjan Zoontjens

Grondlegger en adviseur groen

Richard Hendriks

Grondlegger en geo-specialist

Martijn van der Spoel

Adviseur groen
Image

Wilt u ook samenwerken aan een toekomstbestendige inrichting van uw wijken? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder met:

  • Een overzichtelijk en integraal overzicht van de toekomstbestendigheid van uw wijken;
  • Een integrale uitvoeringsstrategie die de koppeling legt met uw huidige uitvoeringsprogramma’s;
  • De wijze waarop Wijken van de Toekomst uw implementatietraject Omgevingswet kan versnellen.